אימונים, הכנה לתחרות והתאוששות מה הקשר?

אימונים, הכנה לתחרות והתאוששות מה הקשר?

אצל הספורטאי החובב המשאב היקר ביותר הוא זמן. עומס העבודה והמשפחה משאיר זמן מועט לפעילות אחרת. סיבה זו וחוסר מודעות הובילו רבים מהמאמנים והמתאמנים לוותר על ההתאוששות בסיום האימון. מקווה לשפוך קצת אור על החשיבות הרבה וה''תשלום'' על מחסור בהתאוששות.